Santa-Claus-of-Romania.Com

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrăm datele Dvs. cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Acestea sunt dispozițiile Legii nr. 677/2001 și Regulamentul UE 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date precum şi dispoziţiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
Salariaţii şi împuterniciţii noştri au obligaţia de a respecta dispoziţiile cu privire la protecţia datelor conform normelor legale.

Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

Comunicare prin e-mail. Putem folosi aceste informații pe care ni le-ați oferit pentru a vă răspunde prin mesaje pe căsuța poștală electronică. Dacă v-ați înscris pentru unele dintre newsletterele noastre, vă vom trimite aceste informări pe adresa de mail comunicată. Temeiul juridic al prelucrării este consimțământul dumneavoastră. Datele personale ale utilizatorului (nume, email, adresa) nu vor fi trimise către terţe persoane, nu vor fi folosite în scopuri de marketing şi vor putea fi şterse la solicitarea acestuia.

Formular de contact
Acest website foloseşte formulare de contact prin intermediul cărora un utilizator poate trimite un email către adresa de corespondenţă. Datele din acest formular de contact nu sunt prelucrate sau stocate cu alte scopuri decât cele de a comunica cu persoana care a iniţializat conversaţia

În scopul furnizării de newsletter. Prin intermediul acestui site puteţi să vă abonaţi la un newsletter. Datele dvs. vor fi stocate într-o bază de date securizată, pe serverul website-ului.Puteţi oricând să vă dezabonaţi prin intermediul link-ului furnizat la finalul newsletter-ului primit prin email sau trimiţând un email la cu mesajul dezabonare. Baza de date şi informaţiile dvs nu vor fi făcute publice şi nu vor fi transmise către terţe persoane. Numai dacă v-ați abonat personal la acest newsletter. Vă puteți retrage abonarea de la newsletter oricând doriți.

În scopul de analiză statistică. Avem interesul legitim de a înțelege cum funcționează site-ul nostru, cum este citit și care ne este publicul. Pentru aceasta, agregăm datele din mai multe surse. Putem să folosim aceste date pentru a îmbunătăți anumite funcționalități, pentru a modifica secțiunile sau pentru a vă oferi cele mai relevante informații, în cea mai bună formă grafică posibilă.